MHP’den Haçlılara Tepki!

MHP’den Haçlılara tepki: İstediğiniz Kadar Dağlara Haç Koyun Gökyüzüne Her Baktığınızda Hilali Göreceksiniz MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, onların gökyüzüne her baktıklarında Hilali göreceklerini söyledi. Milli Savunma Komisyonu Üyesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda   görüşülen TSK Disiplin Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamede Değişiklik […]
Gündem - 13 Temmuz 2020 14:20 A A

MHP’den Haçlılara tepki: İstediğiniz Kadar Dağlara Haç Koyun Gökyüzüne Her Baktığınızda Hilali Göreceksiniz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, onların gökyüzüne her baktıklarında Hilali göreceklerini söyledi.

Milli Savunma Komisyonu Üyesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda   görüşülen TSK Disiplin Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, yabancı ülkelerin rahatsızlığının Türkiye’nin artık tavizsiz politika izleyecek olmasından kaynaklandığını belirterek, istedikleri kadar dağlara haç koysunlar, gökyüzüne her baktıklarında Hilali göreceklerini söyledi.

YABANCI ÜLKELERİN RAHATSIZLIĞI TÜRKİYE’NİN ARTIK TAVİZSİZ POLİTİKA İZLEYECEK OLMASINDANDIR.

Yakın bir süre içerisinde MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli: “Ayasofya’da çan sesi değil, ezan sesi yankılanacak.” dedi ve Allah’a şükür Ayasofya Camisi müzeden çıkarılıp cami vasfına yeniden kavuşturuldu. Ancak bu gelişme, sadece cami niteliğinin yeniden kazandırılması anlamını taşımıyor. Bölgemiz ve ülkemiz üzerinde hesabı olan ülkelerin bizim bu kararımıza karşı takındıkları tavır -bu tavır muhtemelen değişik zeminlerde tepki şeklinde artarak devam edecek- sadece İslami nitelikli ibadetin yapılmasına imkân sağlanmış olmasından kaynaklanmıyor. Bunun sebebi, bu kararla Türkiye devletinin bağımsızlığının ve hükümranlık haklarının gereklerini yerine getireceğini, geçmişte verilen tavizlerin kaldırılacağını tüm dünyaya duyurmuş olmasının altında yatmaktadır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İSTEDİĞİNİZ KADAR DAĞLARA HAÇ KOYUN GÖKYÜZÜNE HER BAKTIĞINIZDA HİLALİ GÖRECEKSİNİZ

Bugün yine önemli bir acı günümüzü yaşıyoruz. Yirmi beş yıl önce insanlık tarihinin kanla ve canla yazılan önemli bir kara gününün, Srebrenitsa’nın yıl dönümü. Malumunuz, 8.372 erkek katledildi, yok edildi; bugün, bunlardan 6.643’üne ulaştık. Bakın, bu yapılırken Hollandalı askerlerin bu insanları Sırplara teslim ettikten sonra Sırplarla birlikte kadeh tokuşturduklarını görüyoruz. Ancak buna, insan hakları havarisi geçinen Batının “ileri” diye tanımladıkları ülkeler hatta bizim içimizde onları alkışlayanların bulunduğu ülkeler gözlerini kapadı, kulaklarını kapadı. Binlerce insan, Müslüman olduğu için Türk, bir kısmı da Türk olduğu için Müslüman olarak anılan bu insanların soykırıma tabi tutulmalarına kulaklarını kapadı. Ancak sembol isim Aliya İzzetbegoviç’in bir sözü var; onu hatırlatarak hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum: “İstediğiniz kadar dağlara haç koyun, gökyüzüne her baktığınızda hilali göreceksiniz.” diyor. Evet, bugün, gökyüzüne her bakıldığında hilal gözüküyor.

TSK 15 TEMMUZ’U YAŞAMASINA RAĞMEN İÇERİDE VE DIŞARIDA BAŞARILI OPERASYONLAR YAPTI

Dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerin başarısını sağlayan unsurlardan ilk ikisi disiplin ve hiyerarşidir. TSK’da ise bunların önüne vatan sevgisi eklenir. Bir orduda vatan sevgisi, disiplin ve hiyerarşi yoksa ya da dumura uğramışsa o ordudan başarı beklemek ham hayal olacaktır. TSK’nın, 15 Temmuzun hemen akabinde, kısa süre önce maruz kaldığı fevkalade olumsuz şartlara rağmen, sınır içi ve sınır ötesinde ulaştığı başarılı sonuçlar sahip olduğu yüksek vatan sevgisi ve disiplini sayesinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle, bugün gündemimizde yer alan yasanın fevkalade önemli olduğu düşünmekteyiz.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Görüşmekte olduğumuz yasayla, TSK’nın, özellikle astsubay sınıfında ihtiyaç duyduğu personel yaş haddinin 55’ten 60’a çıkarılması. Bunun sebebi, 15 Temmuzda yaşadığımız olay sonucunda ordunun kendini temizleme operasyonu sonucunda ihtiyaç duyulan uzun vadede kullanabileceği personeli temin etmektir. Birinci derece kritik il ve ilçelerde görevlendirilen personele sağlanacak mali haklar, TSK bünyesinde alınacak lisansüstü yatay hizmet içi eğitim mahiyetindeki eğitimler sonucunda verilecek kıdemler -biliyorsunuz; harp akademileri, enstitüler vesaire kapandı, yeni bir kazandırıldı- yedek subaylarla ilgili yaş ve eğitim konusu, askerî tabip ve diş tabiplerine verilecek sağlık hizmetleri tazminatının miktarı, astsubaylıktan subaylığa geçişle ilgili bazı kriterler, askerî öğrencilere ödenecek harçlıklar -ki bu konuda tabii ki rakamlar her zaman tatmin edici bulunmayabilir, eleştirilebilir ancak devletin imkânları ölçüsünde ciddi şekilde yüzde 110-200 oranında artırıldığını görüyoruz- artırılmış durumda, sözleşmeli erbaş ve erlere hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu izin verilmesine ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı ve MSB bünyesindeki personelle ilgili disiplin kurullarının yapılarının yeniden düzenlenmesi, biliyorsunuz, Bakanlığın yapısı yeniden düzenlendi ona göre o disiplin kurullarında yer alacak üyelerin belirlenmesi gerekiyordu, erbaş ve erlere ceza vermeye yetkili olanlarla ilgili düzenlemeler, erbaş ve erlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaları hâlinde uygulanacak ceza ile sözleşmeli erbaş ve erlere aile yardımı ödeneği verilmesine dair hükümleri ihtiva etmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLMELİ

Bu hükümlerle ilgili partimizin görüşlerini Komisyonda detaylı bir şekilde dile getirmiş olduğum için ayrıntılara girmeyeceğim ancak 2 hususa -ki personelle ilgili olduğu için- dikkat çekmek istiyorum ve yeniden gündeme getirmek istediğim konu sözleşmeli subaylar ile emekli binbaşıların mali durumlarının düzeltilmesi. TSK’da, 2004’den itibaren alınan ve şu anda 300 civarında olan, sözleşmeli subay kadrosuyla istihdam edilen, çoğunluğu yüzbaşı rütbesinde olan personel var. Bu personele, söz gelimi, ordu donatım sınıfında ya da personel sınıfında o yıl için 1 tane kontenjan ayrılmış. 10 kişiler, 1 kişi o kontenjandan yararlanarak üstsubay olabilme hakkını elde etmiş ama 9’u, kontenjan olmadığı için bu hakkı elde edememiş. Fakat meslekte, o yasanın içerisinde belirtilen “temayüz etme” özelliklerinin hepsini taşıyor bu çocuklar ve biz bunların kadroya geçirilmesini istiyoruz.

BİNBAŞI KADROSUNDA OLANLARIN DURUMU İYİLEŞTİRİLMELİ

Bir diğeri ise emekli binbaşılar. Askerlik mesleği, daha doğrusu, üniformalı meslekler dünyada en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan mesleklerdir ve en fazla mobbingin yapılabilmesi için imkânların olduğu mesleklerdir. “Öyle ya da böyle üstsubay oldum çünkü on beş yıl mecburi hizmet vardı -on yıla düşürüldü, şimdi yine artırıldı- on beş yılımı doldurdum, gideyim dışarıda rızkımı temin edeyim, artık ben bu mesleğin şartlarına dayanamıyorum.” diyen bazı personelimiz olabiliyor. Bunlar illa kötü özellikleri olduğu için değil, kendi iradeleriyle ayrılmışlar. Ancak bunların içinde yer aldıkları üstsubay kategorisinde makam tazminatı yarbay ve albaya verilirken bunlara verilmiyor. Aynı kategoride olmalarına rağmen bunlara verilmediği için -bir cetvelde düzeltme yapılacak sadece- uzman çavuş emeklisinden daha düşük maaş alıyor binbaşılar. Bu da fazla bir rakam değil, Türkiye genelinde 2 bin civarında yani devletimize yük getirecek konular değil. Personel konusu olduğu için bunları yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum.

TÜRKİYE’NİN ATTIĞI ADIMLAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Şimdi, son dönemde Türkiye kendisinden beklenen birtakım adımları atıyor ve Allah şahit, bizim göğsümüz kabarıyor. Bunlardan birisi “mavi vatan” dediğimiz coğrafya, o coğrafyanın uzantısı olan kara parçalarıyla ilişkiler konusu. Efendim, bu tartışılıyor: “Libya’da ne işimiz var?” Ben sizlere bir tane örnek vereceğim, Fransa’nın Afrika’daki faaliyetleriyle ilgili; Fransa’nın Afrika’da ektiği, biçtiği, işlettiği tesislerin bulunduğu toprakları topladığınızda bir Fransa kadar yer var. GSM hatlarından tutun, kobalttan, altından, uranyuma varana kadar ki madenlerin, yeraltı zenginliklerinin işletmeciliğini yapıyor, inşaat işlerini yapıyor, su işlerini yapıyor, sağlık hizmetlerini Fransız firmaları yapıyor. Ve, 10 binin üzerinde Afrika’da asker bulunduruyor.

LİBYA’DAKİ VARLIĞIMIZ DEVAM ETMELİDİR

Arkadaşlar, ekonomik ve siyasi faaliyetlerin, diplomatik faaliyetlerin olmazsa olmaz ayaklarından birisi üniformalılarla sağlanacak destektir, o da askerle olur. Amerika orada, Çin’in Afrika’da üssü var, Amerika’nın 30 küsur tane üssü var. Türkiye, mutlak surette orada olmak zorunda. Çünkü tarihin geçmişinde de o bölgede idi, kültürel olarak, inanç olarak doğrudan bağımız olan coğrafya. Oraya hizmet götürmek üzere Türkiye orada olmak zorundadır diyorum. Ve Libya’daki varlığımızın mutlaka devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN TANIDIĞI BİR YÖNETİMLE BERABER OLMAMIZ BİR AVANTAJDIR

Burada yalnız bir hususun altını çizmek istiyorum. Özellikle kıta sahanlığı konusunda Türkiye’den uzanan hat Libya’nın doğusuyla yani şu anda Hafter’in hâkimiyet kurduğu bölgeyle alakalı. Bu hususa çok iyi dikkat etmek ve mutlaka Hafter’in bugün hâkim olduğu bölgenin Türkiye’nin desteklediği merkezi yönetimin kontrolüne geçmesini sağlamak zorundayız ve bunun için özellikle NATO’nun ikna edilmesi gerekiyor. NATO’nun ikna edilmesi, Libya’ya ayağını basmak isteyen Fransa’yı, Libya’daki faaliyetlerini destekleyen Fransa’nın arkasındaki Almanya’ya, gözükmeyen İngiltere’ye de geri adım attıracaktır. Ne var? Bizim orada çok ciddi bir kozumuz var. Birleşmiş Milletlerin tanımış olduğu bir yönetimle beraberiz, artı Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya gibi ülkeler bize sıcak bakıyor.

MISIR’IN LİBYA’YA MÜDAHALE ETMESİ ÖNLENMELİDİR

Bir başka konu ise yine aynı şey içerisinde Mısır’ın mutlak suretle askerî olarak Libya’ya müdahale etmesi, oraya elini kolunu uzatmasını engellemek zorundayız çünkü Afrika’sı da ya da İslam dünyası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin olmasını, muteber olmasını, itibar görmesini kesinlikle istemeyen ülkeler içerisinde ilk 3 sırayı sayarsak Suudi Arabistan gelir, Mısır gelir ve İran gelir. Afrika’dan çekilmesini, Afrika’dan çekilirken de Doğu Akdeniz’den çekilmesini istemektedirler. Bütün bunları yaparken güçlü bir orduya, donanımlı bir orduya, morali yüksek bir orduya, takdir ve teveccüh gören, desteklenen, özellikle siyasi olarak desteklenen bir orduya ihtiyacımız var. Unutmayın ki güvenlik güçlerinin en büyük gıdası, beslendiği kaynağı onları sevk ve idare eden siyasi otoritenin onlara vermiş olduğu desteğin niteliğidir.

Bu haber 569 kez okundu.
Gündem - 14:20 A A
BENZER HABERLER