Atama Bekleyen Binlerce Öğretmen Adayına Müjde!

ATAMAYI BEKLEYİN BİNLERCE ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDELİ HABER Milli EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN GELDİ. BAKANLIK 19 BİN 910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAĞINI AÇIKLADI. ALINACAK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANINA BAKILDIĞINDA EN ÇOK ALIMIN 2831 ADETLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OLDUĞU GÖRÜLMEKTE. Adayların başvurularını 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde […]
Güncel - 31 Mayıs 2020 20:15 A A

ATAMAYI BEKLEYİN BİNLERCE ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDELİ HABER Milli EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN GELDİ. BAKANLIK 19 BİN 910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAĞINI AÇIKLADI. ALINACAK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANINA BAKILDIĞINDA EN ÇOK ALIMIN 2831 ADETLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OLDUĞU GÖRÜLMEKTE.

Adayların başvurularını 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.

4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

5. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

6. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Bu haber 435 kez okundu.
Güncel - 20:15 A A
BENZER HABERLER