KADİM KÜLTÜRÜMÜZ VE ANADOLU TOPRAKLARI

Kanımızla renk verdik ay yıldızlı bayrağa Orta Asya’dan geldik yurt dedik bu toprağa Ali KARACA Anadolu coğrafyası toprakları kadim Türk milletinin 1071 yılında ki Malazgirt zaferiyle Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından fetih edilmesiyle birlikte yaşamış olduğu öz yurdudur. Bu ortak kültürün mozaiği olan Anadolu toprakları asırlardır bir arada yaşayan ve bir çok farklı etnik […]
Güncel - 28 Ocak 2021 11:38 A A
Kanımızla renk verdik ay yıldızlı bayrağa
Orta Asya’dan geldik yurt dedik bu toprağa
Ali KARACA

Anadolu coğrafyası toprakları kadim Türk milletinin 1071 yılında ki Malazgirt zaferiyle Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından fetih edilmesiyle birlikte yaşamış olduğu öz yurdudur.

Bu ortak kültürün mozaiği olan Anadolu toprakları asırlardır bir arada yaşayan ve bir çok farklı etnik unsuru içerisinde barındıran toplulukların yaşadığı kadim bir coğrafyadır? Türk milli kimliği esasında her şeyi kuşatan farklı inanç ve dinlere mensubiyeti olanların bir çatı altında toplandığı büyük bir yapıdır.

İşte stratejik açıdan büyük bir öneme sahip Anadolu coğrafyası içten ve dıştan düşmanlarımız tarafaından kıskaç altına alınmak istenmektedir. Küresel güçlerin tetikçileri veya uluslararası istihbarat örgütlerinin taşeronları yüce Türk milletinin huzurunu kaçırmak için çeşitli senaryolarla karşımıza çıkmaktadırlar.

Bu durum dünde böyleydi, bu günde yine böyledir, nifak tohumları ekmeye çalışanlar şunu iyi bilmelidirler ki, ortak hasletlerimizin, Elazığ da bir Gakkoş, Mardin de ki Süryani, Diyarbakır da ki Ermeni, Hakkari de ki bir Zaza, Toroslar da ki Yörük, Kızılırmak ötesinde ki bir Türkmen, Trabzon da yaşayan bir Çepni, Artvin de ki Gürcü, Ağrı ve Van da ki Kürt, Batı da İzmir, Aydın, Antalya da yaşayan bir Manav, Afon ve Kütahya da ki Yörük, Sakarya da ki Abhaza, İstanbul da ki bir Rum, Trakya da ki Roman, bu güzel ülkemizi oluşturan temel dinamiklerimiz değil mi ?

Anadolu toprakları tarih boyunca bir çok önemli uygarlığı bünyesinde barındırmış ve Etrüksler, Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar, Asurlular ve Kapadokya Satraplığı başta olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile, dünya tarihine bir çok “ilk”e şahitlik etmiştir. Masallara konu olan bir gizem barındıran, felsefi düşüncenin çıkış noktası olan Doğu ve Batı’nın verimli toprakları üzerinde kurulan Anadolu Uygarlıkları, dünyaya miras bıraktıkları, kazandırdıkları gelişme ve yeniliklerle de tarihteki yerini almıştır. Doğu mistisizminin doğuşunu gören, matematiğin ve astronominin, geometrinin ortaya çıkışındaki öncü isimleri büyüten ve Doğu’sundan Batı’sına nakledilen bilginin inanılmaz evrimini gören Anadolu’daki uygarlıkların, gelişim basamaklarında insanlığa olan yardımı da böylece görülebilmektedir. Anadolu Uygarlıkları, tarihin önemli süreçlerini yaşamış, ortaya çıkan ve henüz çıkmamış olan, derinlerde yatan medeniyetleri kadar, bekletmekte olduğu gizemle de değerini korumaktadır.

Bu milletin tamamı kurucu unsuru ve bilge lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyet’i Devleti’nin bölünmez bütünlüğünün birer parçası ve teminatı değil midirler. Bunların, biri el, biri kol, biri baş, diğeri ayak hepsi ayrı bir aza değil mi? Böl parçala ve küçültme taktiğine karşı mücadele eden Ulusal ve Uluslararası bir milli refleksli direniş; yedi düvele karşı mücadele etmiş aziz milletimizin evlatları hiç bir zaman çevresinde ki yaşanılan olaylara karşı da duyarsız kalmamışlardır. Türkler, İslam öncesi M.Ö bile binlerce yıl önce Anadolu topraklarına gelerek yerleşmiş fakat daha sonra asimile olarak yok olup gitmişlerdir. Anadolu’nun bir çok köşesinde kaya ve mağralarda hatta Göbeklitepe gibi on binlerce yıllık izlerinin olduğunu görmekteyiz. Bozkırın töreli ve tüzüklü kavmi olan Türkler kadim kültürlerini Orta Asya steplerinden getirerek Anadolu’ topraklarına monte ederek önemli bir uygarlığın da sahibi oldular.

Bu gün Anadolu topraklarında din ve mezep kavgası Alevi/Sünni gibi etnisite üzerinden de ortalığı bulandırmaya çalışanların amaçlarını boşa çıkartarak huzurumuzu bozanlara karşı dik duruşumuzu gösteriyoruz. Necip Türk milletinin istiklali ve istikbaline kast edecek düşmanlarımızın beyhude gayretlerini boşa çıkartmak asil milletimiz için bir kutsal görev olduğunun bilincindeyiz..

Türk milleti kim vurur sana perçin
Dağı taşı yakarız kül ederiz bilesin
Ali  KARACA
Bu haber 509 kez okundu.
Güncel - 11:38 A A
BENZER HABERLER